Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Jag heter Anna Nylander och är en av Latinamerikagruppernas två ordföranden. Jag har varit aktiv i Latinamerikagrupperna sedan 2009 - som praktikant, lokalgruppsaktivist, anställd och som styrelsemedlem.


Ordförandena lämnar över klubban i vår underbara förening

Ordförandena lämnar över klubban i vår underbara förening
Ordförandena lämnar över klubban i vår underbara förening
Foto: Anna Nylander

- Nominera den som har visioner och är strategisk, att leda vår förening!

Ni som är medlemmar i Latinamerikagrupperna vet att vi, tillsammans med de organisation-er vi stöttar i Latinamerika, utgör viktiga pusselbitar i en stor och fantastisk global folkrö-relse för rättvisa och hållbarhet. Men vår viktiga förening kräver ledarskap som har tid. Det är därför vi ordföranden nu lämnar över ordförandeklubborna i förtid. Nu behöver vi ditt engagemang och dina nomineringar!

Det känns väldigt tråkigt för både mig och Guillermo att lämna våra poster som ordförande i förtid. Det är ett ärofyllt uppdrag att få leda denna viktiga organisation och personligen har det har varit väldigt kul och utvecklande för oss!

Jag och Guillermo blev valda att dela på ordförandeskapet på årsmötet 2016 och tanken var att vi skulle sitta i två år. Efter mycket vånda har jag dock bestämt sig för att sluta efter årsmötet i maj 2017. Jag har haft svårt att känna mig nöjd med min insats då jag inte haft möjligheten att gå ner i arbetstid och ge uppdraget den kärlek det förtjänar. Guillermo har efter två år som grovstädare precis fått sin första praktik som ingenjör i Sverige, vilket är det yrke han är utbildad till. För att kunna satsa på att praktiken ska gå över i en riktig tjänst så behöver han nu fokusera 100% på job-bet och avgick därför som ordförande för Latinamerikagrupperna redan i slutet av januari. Vi andra i styrelsen tackade av honom på styrelsemötet 28-29 januari med blommor och fina ord. Jag tror jag pratar för hela föreningen när jag säger att vi är glada att han ville ge den tid han gjort till detta viktiga uppdrag och han har gjort det med bravur!

Nu hoppas vi att du som medlem vill göra en insats och hjälpa valberedningen genom att skicka in förslag på ny ordförande och nya styrelseledamöter. Det kan vara någon som är del av föreningen men räds inte heller att tänka utanför boxen. Det kan vara någon som ännu inte är del av Latiname-rikagrupperna, men som du vet delar våra värderingar och tror skulle kunna representera oss. Eller så kan det såklart vara du själv! Ta en funderare och skicka dina förslag till valberedning-en@latinamerikagrupperna.se.

Och till er som får frågan tycker vi såklart att ni ska ta chansen - det är verkligen kul och utveck-lande, både att sitta i styrelsen och att vara ordförande! Du kommer att lära dig massor! I styrelsen får du en helhetsbild av föreningen, du får tänka runt utmaningar och möjligheter såväl kring vår verksamhet i Sverige som i Latinamerika. Problematisera, ställa kritiska frågor, vara lösningsorien-terad. Just nästa år kommer vara extra spännande då styrelsen behöver lyfta blicken och tänka långsiktigt - en ny strategisk plan 2019-2023 ska antas på nästa årsmötet 2018 och styrelsen har en viktig roll att spela. Har du mycket idéer om hur Latinamerikagrupperna ska agera för att bli den aktör vi vill vara och bidra till förändring, ja då tycker jag att du ska sitta i vår styrelse.

Vad som dessutom är kul med att sitta i styrelsen är att du får lära känna fantastiska personer, i olika åldrar och med olika erfarenheter, men med samma engagemang för rättvisa, hållbarhet och Latinamerika, som du. Jag tycker det är berikande att gnugga tankeknölarna med de andra styrel-seledamöterna några gånger per år, just för att vi lär av varandra och dessutom har himla kul längs med vägen.

En sak som även varit roligt och lärorikt som ordförande är att representera föreningen utåt och inåt. Utåt så har jag och Guillermo har svarat på journalisters frågor i såväl radio som i tidningar, vi har talat på demonstrationer och deltagit i seminarier. Nog tyckte jag att det var lite läskigt från bör-jan, men jag vande mig, blev bättre att och det har utvecklat mig. Inåt så har vi haft ynnesten att få ha kontakt med er medlemmar - såhär via medlemsbrev - men även när vi träffat er på aktivistträf-far och evenemang. Det har gett energi!

Nuvarande styrelse har även vidtagit åtgärder för att försöka göra styrelsearbetet mindre tidskrä-vande och mer kul. Så att vi kan få en hållbar styrelse med kontinuitet - på förra styrelsemötet be-slutade vi om att minska antalet styrelsemöten till max fem om året, minska antalet styrelseledamö-ter något och se över hur vi kan förbättra delegationsordningen, så att styrelsen verkligen lägger sin tid på det vi ska och delegerar annat till kansliet.

Även om både jag och Guillermo bestämt oss för att sluta så ångrar vi inte att vi tackade ja från början. Att engagera sig i Latinamerikagrupperna är alltid väl investerad tid. Att ha fått möjligheten att representera er medlemmar har varit en ära! Tack för att ni gav oss den möjligheten.

Anna Nylander, Ordförande Latinamerikagrupperna
Guillermo Baquero, f.d. ordförande

Kommentera

Skriv en kommentar