Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Lena Ek går på tvärs med miljörörelsen

Publicerad i: 

Svenska Dagbladet

Publiceringsdatum: 
lördag, 12 maj, 2012

Ett tydligt ställningstagande om att Sverige inte säljer sina intjänade utsläppsrätter skulle visa att vi är beredda att bidra till att rädda klimatet. Vi är därför mycket kritiska mot att miljöminister Lena Ek i dagarna öppnat för en sådan försäljning, skriver flera miljöorganisationer.

I dagarna har miljöminister Lena Ek öppnat dörren för att Sverige ska sälja de utsläppsrätter vi tjänat in genom att utsläppen av växthusgaser har minskat mer än vi åtagit oss. En försäljning kommer att ge andra länder möjlighet att släppa ut de uppemot 70 miljoner ton växthusgaser som svenska folket besparat atmosfären.

Därmed går Lena Ek på tvärs med den svenska miljörörelsen. När frågan debatterades i början av förra året ställde sig ett stort antal miljöorganisationer och folkrörelser bakom kravet att annullera, det vill säga upphäva utsläppsrätterna istället för att sälja dem vidare.

En ny undersökning av Nätverket Global Rättvisa Nu visar att det även finns ett starkt stöd i riksdagen för en sådan hållning. S, V, MP och FP svarar tydligt ja på frågan, medan M och KD glider undan ett klart ställningstagande. Endast C svarar tydligt att de inte vill annullera utsläppsrätterna.

Det rimmar väldigt illa med Centerpartiets miljöprofil i alliansen. Den senaste utsläppsstatistiken visar att Sverige tappat farten i klimatarbetet. Under 2010 steg våra utsläpp av växthusgaser med hela 11 procent - nästan dubbelt så mycket som för resten av världen.

Lena Ek gömmer sig bakom formella argument om att systemet med handel med utsläppsrätter hotas om intjänade utsläppsrätter annulleras. Vi kan inte se sakskälen för detta. En annullering av utsläppsrätter bidrar till att det finns färre av dem på marknaden. Därmed bör priserna gå upp, vilket stärker incitamenten att fasa ut fossilenergin snabbare. Miljöministern kan väl knappast beklaga en sådan sak då hon hävdat att EU bör öka sina ambitioner vad gäller utsläppsminskningarna fram till 2020.

Handeln med nationella utsläppsrätter vilar på EU:s egen fördelning efter Kyotoprotokollet. Den beslutade nivån är, enligt aktuell forskning, helt otillräcklig för att klimatkrisen ska kunna hejdas. Sverige fick till och med rätt att öka sina utsläpp med 4 procent från 1990 års nivå. Det finns också en uppsjö av billiga utsläppsrätter från länder i östra Europa som under 1990-talets krisår hade mycket lägre utsläpp än jämförelseåret 1990.

Enligt Riksrevisionens rapport från 2009 måste det kommande överskottet av utsläppsrätter helt eller delvis annulleras för att Sverige ska uppnå det nationella delmålet om utsläppsminskningar. Alternativet att sälja ett kommande överskott av utsläppsrätter innebär att statens budget förstärks, vilket kan användas för att finansiera olika åtaganden samtidigt som motsvarande utsläpp kan göras i ett annat land. En betydande del av de ansträngningar som har gjorts av svenska medborgare skulle då, enligt Riksrevisionen, i ett klimatperspektiv bli effektlösa.

Ett tydligt ställningstagande nu om att Sverige ska annullera sina intjänade utsläppsrätter visar att vi är beredda att bidra till att rädda klimatet - även om det innebär uteblivna intäkter på några miljarder kronor. Det ger Sverige en moraliskt och politiskt fördelaktig position inför det stundande miljötoppmötet i Rio.

LOTTA FORSSBLAD

talesperson för Klimataktion

FRANCISCO CONTRERAS

ordförande i Latinamerikagrupperna

ERIK BLOMQVIST

ordförande i Jordens Vänner

Läs artikeln på Svenska Dagbladet