Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

För dyrt med etik för svenska kaffebolag

 

Fortfarande råder missförhållanden i kaffeproduktionsledet.: Swedwatch

Sveriges största kafferosterier, Kraft Foods som säljer Gevalia och Nestlé som säljer Zoégas, har inte gjort tillräckligt för att förbättra de missförhållanden med låga löner och användning av farliga kemikalier som råder hos kaffeproducenterna i Brasilien. Detta trots att kritik riktades mot bolagen redan för fem år sedan. Det visar en uppföljningsrapport från Swedwatch.

År 2005 kunde Swedwatch, på uppdrag av Svenska kyrkans internationella arbete och Naturskyddsföreningen, visa att huvuddelen av det kaffe som dricks i Sverige kommer från områden i Brasilien där allvarliga missförhållanden råder i produktionsledet. Den uppföljningsrapport som presenteras idag visar att Sveriges största kafferosterier, Kraft Foods (Gevalia) och Nestlé (Zoégas), inte bidragit på något nämnvärt sätt till de förbättringar som skett i Brasilien sedan 2005. Däremot har skärpt nationell lagstiftning och förbättrad myndighetskontroll minskat andelen barn- och tvångsarbete, samt förbättrat situationen för migrantarbetare i Brasilien.

- Det finns fortfarande en rad allvarliga problem, säger Viveka Risberg på Swedwatch. Särskilt hos de småskaliga familjejordbruk som utgör huvuddelen av Brasiliens kaffeodlingar. Kafferosterierna måste ta ett större ansvar.
Småodlare är ofta förhindrade att ställa om till mer hållbara produktionsmetoder på grund av det låga kaffepris som betalas av Kraft Foods och Nestlé.

Dåliga löner
 
- Lönenivåerna för anställda är oskäligt låga och många kaffeplockare står fortfarande utanför socialförsäkringssystemet. Värst drabbade är kvinnliga kaffearbetare, säger Christin Sandberg viceordförande Latinamerikagrupperna. Dessutom används fortfarande stora mängder kemiska bekämpningsmedel som är förenade med allvarliga miljö- och hälsorisker.

Swedwatchs uppföljning visar att varken Kraft Foods eller Nestlé har försökt spåra det konventionella kaffe som importeras till Sverige. Inköpen görs enbart via exportörer och företagen utför inte några kontroller av de odlingar där kaffet produceras. Dessutom saknar Kraft Foods en uppförandekod för leverantörsledet, och Nestlés uppförandekod är fortfarande otillräcklig.
2005 satte Kraft Foods och Nestlé stor tilltro till 4C, ett etikinitiativ som syftar till att förbättra den etiska och miljömässiga standarden i den konventionella kaffeproduktionen. Uppföljningen visar emellertid att de inte har ökat sina inköp av 4C-kaffe nämnvärt under de senaste fem åren.

Företagen flyr ansvaret

- Företagen överlämnar ansvaret till konsumenterna och de brasilianska myndigheterna, säger Gunnel Axelsson Nycander, handläggare på Svenska kyrkans internationella arbete. Genom att inte stödja 4C-initiativet på ett aktivare sätt lämnar de "walkover" och hoppas att efterfrågan på ekologiskt och fairtrade-märkt ska öka. 4C-initiativet syftar till att förbättra villkoren i all produktion och är ett sätt för företagen att själva ta ett större ansvar för produktionsledet.

Swedwatch bedömer att företagen behöver öka sina insatser för att förbättra förhållandena i den konventionella kaffekedjan. Dessutom bör Kraft Foods och Nestlé öka sina volymer av certifierat kaffe för att stödja redan existerande initiativ som syftar till förhöjd etisk och miljömässig standard på det kaffe som dagligen dricks i Sverige.

- Kaffebolagen skyller på att det svårt att spåra varifrån kaffet kommit på grund av många led. Men för ekologiskt kaffe finns det fristående certifieringsorganisationer som kontrollerar ursprunget och att kaffebönorna odlats på ett sätt som inte skadar människor och miljö. Därför måste vi fortsätta att trycka på bolagen genom att fråga efter ekologiskt kaffe, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Rapporten, Etik för dyrt för svenska kaffebolag, är gjord i samarbete med Svenska kyrkans internationella arbete, Naturskyddsföreningen och Latinamerikagrupperna.

Presskontakt: Pontus Björkman, pressekretare Latinamerikagrupperna,
073-77 11850

Läs mer här: Dagens nyheter och lyssna på Ekot.