Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Kan naturen ha rättigheter? Earth Rights Conference lockar deltagare från fem kontinenter till Sigtunastiftelsen 21-22 april

Vilken idé är tillräckligt kraftfull för att läka förhållandet mellan människa och natur? Earth Rights Conference ger utrymme för dialog och medskapande om idén att naturen, inte bara människor, har rättigheter.

I en tid av accelererande socioekologiska utmaningar är Jordens rättigheter fokus för intresse i olika skalor, från lokalsamhällen till FN-organ. Det är en gammal idé, som finns hos urfolk runt om i världen. Kan naturens rättigheter vara grunden för en ny kultur av respekt och harmoni mellan människor och natur? Välkommen till Sveriges äldsta stad, Sigtuna, och utforska frågan med deltagare från över fem kontinenter och lyssna till några av världens främsta förebilder på de olika områdena.

Lodyn och End Ecocide Sverige arrangerar en konferens om naturens rättigheter med Sigtunastiftelsen, Latinamerikagrupperna, Cemus, Environmental Humanities Lab på KTH och Färnebo Folkhögskola med stöd av WWF. Bland talarna märks; Femke Wijdekop (NL) från End Ecocide on Earth, till vardags jurist på IUCN. Cormac Cullinan (SA) koncernchef för EnAct International, Patricia Gualinga (EC) internationell representant för Kichwa folket Sarayaku i Ecuador, från CELDF Community Environmental Legal Defense Fund kommer Mari Margil (USA) som bland annat har ett nära samarbete med Miljöpartiet i England och Wales samt Åsa Simma svensk-samisk regissör, skådespelare, jojkare och teaterchef för Giron sámi teáhter.

Intresset är stort internationellt för frågan och deltagare från fem kontinenter medverkar. Det finns ett få tal platser kvar att boka.

Alf Linderman, Direktor för Sigtunastiftelsen berättar:
- Hela den moderna vetenskapens utveckling har haft människans vilja att behärska naturen som en given utgångspunkt. Målet har varit att ständigt utveckla och effektivisera vårt utnyttjande av jordens tillgångar. Vad det har lett till i termer av klimatproblem och reduktion av den biologiska mångfalden vet vi alla. Vi måste utforska nya sätt att se på naturen. Vi måste lämna givna utgångspunkter och pröva tanken att inte bara människan, utan även naturen, kan tillskrivas vissa grundläggande rättigheter.

Under våren har flera banbrytande beslut fattats som inkluderar naturen i rättsliga sammanhang, som juridisk person med egna intressen. Floden Whanganui i Nya Zeeland fick i mars, efter en lång process, sina rättigheter kodifierade i lag. Inspirerade av detta beslut fattade den högsta domstolen i den indiska delstaten Uttarakhand en vecka senare beslutet att floderna Ganges och Yamuna nu ska betraktas som juridiska personer. Samma domstol deklarerade senare även delstatens glaciärer, skogar, sjöar, luften - kort sagt det vi kallar naturen - som levande personer med rättigheter.

Pella Larsdotter Thiel, projektledare för Earth Rights Conference, säger:
- Så länge vi betraktar naturen som skild från människan, som en ägodel, är det inte möjligt att hejda förstörelsen av Jordens levande system. Därför är frågan om naturens rättigheter så viktig, den hjälper oss till en annan naturrelation på samhällsnivå.

Program och biljetter här!

För pressackreditering och specialintervjuer vänligen kontakta
Earth Rights Conference:
Annette Ericsdotter Bettaieb, 070-777 91 00, annette@tgim.se
Sigtunastiftelsen:
Sofia af Geijerstam, 073-593 55 68, sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se 

Kontakt

Pella Thiel, 073-658 98 84, pella.thiel@endecocide.se

I MEDIA
Filmklipp
Keynotespeaker Mari Margil,
här från Bioneers 2017
Keynotespeaker Cormac Cullinan,
här hans avslutningstal på International Tribunal for the Rignts of Nature, Paris 2015

Artiklar
"Moder Jords rättigheter definieras av FN",
Naturmorgon
"Floder får rättigheter", Fria tidningen
"Ett steg närmare en internationell lag mot miljöförstörelse",
Aktuell Hållbarhet

MER INFORMATION
Earth Rights Conference facebook

Följ gärna End Ecocide på Facebook
End Ecocide Sweden
End Ecocide On Earth