Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Upprop: Stoppa kriminaliseringen av sociala rörelser i Brasilien!

De sociala rörelserna i Brasilien upplever ett allt hårdare klimat. Jordlösa bönder som kämpar för mark möts av polis och militär, media bedriver smutskastningskampanjer och åtal väcks gång på gång mot organisationernas representanter. I oktober 2009 sjösattes en parlamentarisk utredning för att granska jordreformen. Det bakomliggande syftet är att kriminalisera de sociala rörelserna och udden är framförallt riktad mot de jordlösas rörelse, MST.

Vía Campesina har startat ett upprop mot utredningen, här kan du som enskild person skriva under namninsamlingen: http://upprop.nu/RYFP.

MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, organiserar en och en halv miljon jordlösa människor för rätten till mark. Genom att ockupera jordegendomar som inte brukas kräver MST att lagen om jordreform efterlevs. Enligt denna ska mark som inte fyller sitt "sociala syfte", t ex mark som inte brukas, eller där miljö- och arbetsrättsliga lagar inte efterlevs, omfördelas. Men den jordägande eliten har stor makt i de politiska församlingarna, domstolarna och media, och därför sker inte jordreformen av sig själv. Precis som överallt annars i världen krävs att människor organiserar sig för att kräva sina rättigheter.

Under loppet av sju år har inte mindre än tre parlamentariska utredningar inletts med det bakomliggande syftet att kriminalisera de sociala rörelserna, framförallt MST. Det handlar om att på alla sätt undergräva MSTs mobilisering, organisering och ekonomi för att omöjliggöra rörelsens arbete. Siktet är bland annat inställt på att omöjliggöra de samarbeten mellan myndigheter och MST kring t ex skolor i bosättningarna, som finns på många håll i landet. Upprepade utredningar och lagförslag är också en taktik för att skapa rubriker i media och undergräva MST:s trovärdighet. Att anklagelserna i slutänden visar sig grundlösa tystas ner.

I kampen för land tvingas MST idag inte bara konfrontera de brasilianska storgodsägarna. I allt högre grad står kampen om marken mellan jordlösa bönder och hela det internationella kapital som lägger Brasiliens odlingsbara mark under sig för att producera sockerrör, soja och eukalyptus. Dessa exportvaror har intensifierat kampen om jorden och därmed attackerna mot de sociala rörelserna.

I februari 2010 lanserade Via Campesina ett upprop mot den pågående parlamentariska utredningen (CPMI). Vi ansluter oss nu till detta upprop och vår förhoppning är att flera svenska organisationer och enskilda personer ska följa efter. Här kan du som enskild person skriva under namninsamlingen: http://upprop.nu/RYFP.

Om din förening vill skriva under det öppna brevet till ordförande och sekreteraren för CPMI:n, kontakta Ania Zorkrot, ania.zorkrot@gmail.com. De insamlade underskrifterna kommer att skickas till CPMI:ns ordförande senator Almeida Lima och sekreterare Jilmar Tatto, samt överlämnas på Brasiliens ambassad i Stockholm och Köpenhamn i slutet av juni. (CPMI:n ska presenteras den 21 juni, men förväntas bli försenad.)  

Kamp för social rättvisa är inte ett brott. Tvärtom är det den möjlighet de flesta människor har för att skapa ett rättvist, demokratiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Med vänlig hälsning,

MST stödgrupperna i Sverige