Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Om Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritets och systemkritisk medlemsstyrd förening med cirka 1000 medlemmar.

Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och årsmötet är vårt högst beslutande organ. Ledamöterna i styrelsen utses på årsmötet, som hålls i maj varje år. 

Vi har medarbetare i Stockholm, Ecuador och Chile. På kansliet i Stockholm sitter vår verksamhetsledare Markus Malm, som leder och fördelar arbetet. Vi har även ett tjugotal aktivistgrupper runt om i landet.


Vision

Vår vision är en värld där alla människor har lika värde och där mångfald välkomnas och ses som en tillgång. Det är en värld där all produktion och konsumtion är socialt och ekologiskt hållbar.

Läs mer om i vår policy »

 

Uppdrag

Latinamerikagruppernas mål är att öka människors makt och inflytande över sina liv.

Idag utövas den politiska makten av en liten grupp människor på bekostnad av en stor majoritet och det är först när människor har verkligt inflytande över viktiga beslut som fattigdom och orättvisor kan bekämpas.

För att nå verkligt folkligt inflytande stödjer vi projekt som ökar människors kunskap om mänskliga rättigheter och ger människor möjlighet att engagera och organisera sig politiskt. I en globaliserad värld är kampen gemensam för alla. Därför arbetar vi mot samma mål i både Sverige och Latinamerika.

Läs mer om vårt arbete »

 

Metod

Latinamerikagrupperna driver inga egna projekt i Latinamerika. Istället samarbetar vi med etablerade och breda folkrörelser som organiserat sig för rättvisa och hållbar utveckling i Latinamerika. De vet själva sina behov och formulerar själva lösningar på sina problem.

För att bekämpa fattigdom måste vi agera tillsammans. Vi arbetar därför, tillsammans med våra samarbetspartners, med att förändra de strukturer som bidrar till fattigdom: regler och lagar som missgynnar fattiga människor, brist på demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

 

Historia

Latinamerikagrupperna startades 1968 av en grupp studenter i Uppsala som var kritiska mot svenskt bistånd och tanken att fattiga människor skulle frälsas av experter och deras kunskap om hur utveckling bäst nås. 

År 2008 bytte föreningen namn från UBV - Utbildning för biståndsverksamhet till Latinamerikagrupper. Vi värnar än idag vårt ursprung; vi arbetar med att påverka makthavare och vi samarbetar med folkrörelser i Latinamerika.

Läs mer om vår historia »

 

Ekonomi

Latinamerikagruppernas verksamhet finansieras av bidrag främst från Sida, via Forum Syd, samt genom gåvor från privatpersoner och folkrörelsepartners.  

Latinamerikagrupperna har ett 90-konto, vilket är en garanti för att mindre än 25 procent av de insamlade medlen används för egen administration. Insamlingen granskas av Svensk insamlingskontroll.

Läs mer om vår ekonomi »

 

Centrala dokument