Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Rättvis handel kan lösa matkrisen

Tomma köttdiskar och jordbruksstrejk i exportlandet Argentina. Våldsamma protester med sex döda i det fattiga importberoende Haiti. De skenande matpriserna har fått följder i vitt skilda länder i Latinamerika. Överallt drabbas konsumenterna, och allra värst de fattigaste i städerna. Den som redan tidigare la över hälften av sin lön på mat, måste nu spendera ännu mer eller avstå från olika livsmedel.

Det senaste året har priserna på bland annat vete, ris och majs nästan fördubblats. En av anledningarna är att kineser och indier fått det bättre ekonomiskt och nu äter mer kött, vilket kräver mer djurfoder. En annan är den ökade efterfrågan på spannmål för att producera etanol, så att européer och nordamerikaner kan fortsätta att köra bil och ändå klara miljömålen.

Andra orsaker är torka, som minskat matproduktionen på flera håll samt höjda oljepriser, vilka ökat tillverknings- och transportkostnaderna. Ytterligare en anledning är det ökade intresset att investera på de globala råvarubörserna. ”Lönsammare handla med vete än aktier”, löd en ekonomisidesrubrik i höstas.

FN kräver nu ökat matbistånd och det höjs röster för matsubventioner, prisstopp och en ny grön revolution. Bistånd behövs till länder som Haiti som inte klarar av att försörja sina invånare. Subventioner på baslivsmedel kan vara bra i länder som har råd med dem. Men det här är bara övergångsslösningar. Den rika världen måste bistå med teknik och pengar så att utvecklingsländerna kan utveckla sina egna jordbruk och i längden bli självförsörjande. Och det bästa är inte en ny revolution – den gröna revolutionen som påbörjades på 1960-talet ökade visserligen jordbruksproduktionen men till priset av genetisk utarmning och utslagning av småbönder – utan stöd på lantbrukarnas villkor.

Det krävs rättvisa handelsvillkor, där EU:s och USA:s jordbrukssubventioner måste bort och där utvecklingsländer måste tillåtas att skydda sitt jordbruk under en övergångsperiod för att säkra livsmedelsförsörjningen. I dag har billig subventionerad majs från USA slagit ut majsproduktionen i Mexiko. Internationella valutafondens krav på sänkta tullar för att ge strukturanpassningslån har tvingat fattiga länder att sänka sina importtullar, vilket i Haitis fall har lett till ett beroende av importerat ris samtidigt som tiotusentals haitiska risodlare har mist sin försörjning.

Detta är ledaren ur tidskriften Latinamerika nr 2 2008
Susanne Andersson,
chefredaktör