Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

- Rättvisa börjar med oss själva, genom att försvara vårt sätt att leva

FENOCIN - Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indigenas y Negras, är en av de största jordbruks- och ursprungsorganisationerna i Ecuador och en viktig politisk aktör. Organisationen representerar nästan 800 000 ecuadorianer över hela landet. FENOCINs starkaste profilering är deras kamp för matsuveränitet och interkulturalitet. De kämpar för en ny jordbrukspolitik där man prioriterar den lokala produktionen och jord- och lantbrukares rätt till mark och vatten.

FENOCIN vill också stärka de olika kulturella identiterna som finns i Ecuador. Interkulturalitet är det ordet FENOCIN använder för att integrera och försvara de kulturella traditionerna som finns hos den ecuadorianska befolkningen.

FENOCIN har en politisk vision att informera och stärka deras medlemmar för att de själva ska kunna försvara sina rättigheter. De använder sig av ledarskapskolor och workshops för att sprida kunskapen om matsuveränitet och mänskliga rättigheter. Under aktiviteterna vill de främja interkulturalitet genom att ta till vara varje organisations traditionella ritualer och matvanor.     

Latinamerikagrupperna stödjer tillsammans med FENOCIN ett projekt som handlar om att sprida kunskap om matsuveränitet och jordbrukarens rättigheter. Projektet genomförs i FENOCINs basorganisationer genom workshops där man fördjupar sig i de två ämnena.

En av FENOCINs basorganisation är FEPIO - Federación Provincial de Pueblos Indígenas Omaguas de Orellana, och finns i provinsen Orellana i Amazonas. Edison Vargas, president för organisationen FEPIO, är en karismatisk ung ledare som ägnar stor del av sin tid åt att besöka organisationens medlemmar runt om i provinsen Orellana. Organisationen är med sina tre år relativt ny men är på frammarsch som organisation och politisk aktör. FEPIO grundades genom att organisera tre comunidades, små samhällen, i provinsen Orellana. Idag är de uppe i hundra comunidades och deltagandet bland unga, kvinnor och män växer och organisationen representerar flera olika ursprungsgrupper som visar på regionens kulturella mångfald.

"Vi måste organisera oss för att tillsammans kämpa för rätten till land. Landfrågan är det största problemet här i regionen.", säger Edison Vargas, president för basorganisationen FEPIO.

De flesta jordbrukare i Amazonas har mark att odla och bo på, men de äger inte marken legalt. De saknar skriftligt intyg och därmed juridisk rätt till sin mark. Eftersom flera människor i Amazonas saknar legal rätt till mark kunde det transnationella företaget Texaco konfiskera stora delar av marken för att etablera sin oljeutvinning.   

Elmer Chavez arbetar för organisationen FDA - Frente de Defensa de la Amazonía, och var inbjuden av FEPIO och FENOCIN för att tala om fallet Texaco och regeringens nya politiska linje kring oljeproduktionen inför deras medlemmar. Under mer än trettio år verkade oljebolaget Texaco i Ecuador som fick förödande konsekvenser på naturen i Amazonas. Vattendrag och mark förorenades på grund av allt oljespill. Nästan alla vattentillgångar innehåller höga halter av tungmetaller och oljebolaget Texaco vägrar ta sitt ansvar för områdets restaurering. Människor tvingas leva sida vid sida med denna naturkatastrof på bekostnad av deras hälsa. Hudutslag, cancer, andningssvårigheter och magproblem är vanliga åkommor hos människor som brukar det förorenade vattnet och marken. Den nya ecuadoranska regeringen verkar inte vilja minska oljeproduktionen i regionen trots alla skador på naturen och människorna i Amazonas, snarare tvärtom. Enligt den nya naturresurslagen är den politiska linjen fortfarande extraktivistisk, det vill säga fortsatt inriktad på att öka utvinning och exploatering av olja för export. Skillnaden är att en högre andel av oljevinsterna kommer att gå till den ecuadorianska staten och inte till transnationella bolag som tidigare. Staten kommer att få fler intäkter men på bekostnad av allvarliga skador på miljön och människorna som lever i Amazonas. Elmer Chavez säger att Ecuador är på väg i en ny politisk era när det gäller landets oljeproduktion. Han avslutar sin presentation med att säga att som medborgare har man ett ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Han uppmanar medlemmarna i FEPIO att ta ställning i frågan för att få ett slut på de skador som oljebolagen har bidragti till.

Miguel Andy och Lisbeth VargasUngdomarna Lisbeth Vargas och Miguel Andy har precis börjat i FENOCINs ledarskapsskola och är tillsammans med ett tiotal andra ungdomar en aktiv och kreativ ungdomsgrupp inom FEPIO. De lyssnade på Elmer Chavez presentation om fallet Texaco och landets nya oljepolitik. Miguel Andy säger:

"Jag tycker det var väldigt intressant att lyssna på den politiska analysen och hur företaget Texaco har förstört naturen och livet för flera tusen människor här i Amazonas. Det var något nytt för mig."

Miguel säger att hans roll som en del av FEPIO och FENOCIN är att besöka människorna i regionen och informera dem om sina rättigheter, förklara de miljömässiga och sociala konsekvenserna av oljeproduktionen. Trots att rättsfallet Texaco är internationellt uppmärksammat så finns det fortfarande människor i Amazonas som inte känner till det. Texacos intervention i regionen har också orsakat skador på människors sätt att leva. Man har förlorat stor del av den kunskap och de traditioner som ursprungsbefolkningen i området innan praktiserade. FENOCIN och FEPIO representerar visionen "en annan utveckling är möjlig"  och vill som politiska aktörer ändra på samhällets sätt att se på utveckling.

"Det är viktigt att förklara för medlemmarna att rättvisa börjar med oss själva genom att vi försvarar vårt sätt att leva", förklarar presidenten Edison Vargas för medlemmarna i basorganisationen FEPIO.

 Text och foto: Frida Larsson, Solidaritetsarbetare Ecuador

Frida Larsson