Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Våra frågor

Det grundläggande problemet i Latinamerika är att politiska och ekonomiska beslut fattas av några få på bekostnad av en majoritet som har små möjligheter att göra sin röst hörd och kräva sina rättigheter.

Latinamerika är en kontinent som är rik på naturtillgångar och där det finns tillräckligt med odlingsbar mark för att människor på landsbygden ska kunna arbeta och försörja sig själva. Ändå saknar miljontals människor mat för dagen och mark att leva av. Fattigdom handlar inte främst om brist på mat och pengar, utan är ett direkt resultat av brist på makt och inflytande.

Fördelningen av mark och naturresurser är allt annat än rättvis i Latinamerika. En liten elit äger mycket medan den stora majoriteten av befolkningen knappt äger någonting. De senaste årtiondena har allt fler utländska företag köpt och investerat i mark, vilket lett till att den orättvisa fördelningen av mark förstärkts ytterligare.

Högst pris betalar Latinamerikas urfolk och småbrukare som ofta drivs bort från marken de brukar och lever av. De förlorar inte bara sin försörjning, utan även tillgången till rent vatten, sina traditioner och traditionella territorier. Detta har lett till en stor ökning markkonflikter i regionen. Småbrukare och urfolk, som redan lever i stor fattigdom, har själva små möjligheter att påverka sin livssituation. Deras protester möts i många fall med våld, hot, förföljelse och mord. Latinamerikagrupperna arbetar för att förändra detta!


 

Vi arbetar framför allt med frågor som rör:

Problem med exploatering av naturresurser

Gruvindustri och vattenkraftverk har blivit en blomstrande verksamhet i Latinamerika, till följd av att efterfrågan på mineraler har ökat. Detta har stora negativa effekter på människor och miljö - det utarmar och förgiftar jorden till den grad att den inte går att rädda och utvinningsindustrin gör intrång på urfolks territorier.

Genom kampanjen Schyssta pensioner uppmärksammar vi problemen med hur svenska pensionspengar investeras i gruvor och mark i Latinamerika. Vi ger oss inte förrän våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter och miljö!
Läs mer om hur vi arbetar för en annan global miljöpolitik »

 

Problem med dagens globala jordbruks- och livsmedelssystem

Den globala livsmedelsproduktionen kontrolleras idag av ett fåtal multinationella bolag. De köper upp stora markarealer och tar fram egna genmodifierade och patenterade fröer som lokala bönder tvingas köpa då de förbjuds att använda sina egna fröer. Detta minskar människors möjligheter att livnära sig på småskaligt familjejordbruk.

Latinamerikagrupperna står upp för människors rätt till mat och mark. Tillsammans med folkrörelser i Latinamerika uppmärksammar vi problemet med hur makten över maten är orättvist fördelad och jobbar för en småskalig, lokal och giftfri matproduktion.
Läs mer om hur vi arbetar för en småskalig, lokal och giftfri matproduktion »

 

Kränkningar av urfolks och småbrukares rättigheter

Jakten på mark och naturresurser leder till våldsamma markkonflikter och att människor tvingas bort från sin mark. De som drabbas hårdast av denna utveckling - urfolk, småbrukare, lantarbetare och jordlösa - har ett begränsat politiskt inflytande och deras protester möts ofta med hot och kriminalisering från staten och storföretag.

Internationella överenskommelser ger urfolk rätten att bli tillfrågade vid aktivitet inom deras traditionella territorier. Trots detta används ofta landområden som tillhör urfolk utan något deltagande från berörda urfolk.

Latinamerikagrupperna står upp för urfolks och småbrukares rättigheter och arbetar för att mänskliga rättigheter alltid ska komma före vinstintressen.
Läs mer om hur vi arbetar för att uppmärksamma kränkningar av mänskliga rättigheter »

 

Miljö- och klimaträttvisa

De rika länderna står för 75 procent av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men det är de som lever i fattigdom som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser, genom att tillgången till odlingsbar jord och färskvatten minskar. Med fler naturkatastrofer ökar deras sårbarhet ännu mer.

Latinamerikagrupperna kämpar för att förändra vårt förhållningssätt gentemot naturen samt för att Sverige och andra rika länder ska ta ett större ansvar för miljön och kraftigt minska våra utsläpp.
Läs mer om hur vi arbetar för miljö- och klimaträttvisa »

 

Svenska aktörers agerande och ansvar i Latinamerika

I en globaliserad värld hänger allt ihop. Politiska beslut och konsumtionsmönster i Sverige påverkar både människor och miljö i Latinamerika. Sverige har också en juridisk skyldighet att respektera, skydda och upprätthålla grundläggande rättigheter även utanför landets gränser.

Latinamerikagrupperna arbetar för att öka kunskapen svenska aktörers agerande och för att få politiker och beslutsfattare att agera i enighet med internationella konventioner.
Läs mer om de specifika fall vi arbetar med »