Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Miljö- och klimaträttvisa

Svenska

De rika länderna står historiskt sett för 75 procent av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men det är människor som redan lever i fattigdom som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser. Värst drabbas barn och kvinnor. Konsekvenserna av det förändrade klimatet påverkar människors överlevnad och försörjning, genom att tillgången till odlingsbar jord och färskvatten minskar. Med fler naturkatastrofer ökar deras sårbarhet ännu mer.

Latinamerikagrupperna anser att Sverige och andra rika länder bör ta ett större ansvar för miljön och kraftigt minska våra utsläpp. Det är också viktigt att förändra vårt förhållningssätt gentemot naturen. 

Ett rättvist klimatavtal

Tillsammans med våra allierade i Latinamerika kämpar vi för ett klimatavtal eftersom vi anser att miljöförstöring hänger ihop med orättvis resursfördelningen.

Vårt arbete

En stor del i arbetet för miljö- och klimaträttvisa driver vi inom nätverket Global Rättvisa Nu som samlar ett 40-tal föreningar och folkhögskolor från den svenska miljö- och solidaritetsrörelsen.